W miniony piątek poznaliśmy kilka interesujących danych makroekonomicznych. Zdecydowanie najciekawiej prezentował się styczniowy, wstępny odczyt danych Głównego Urzędu Statystycznego o dynamice produkcji przedsiębiorstw przemysłowych. Zgodnie z opublikowanym komunikatem GUS w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,0% w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,1% wyższa niż przed rokiem.

W stosunku do stycznia poprzedniego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu. Najsilniejszą dynamiką charakteryzowała się produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (22%) oraz produkcja metali (17%). Należy przy tym zauważyć, że piątkowe odczyty pozytywnie zaskoczyły ankietowanych wcześniej ekonomistów, przebijając consensus rynkowy. Także dane o styczniowej sprzedaży detalicznej były rewelacyjne, bowiem w stosunku do poprzedniego roku wzrosła ona aż o 11,4% (w cenach bieżących).