Miło nam pionformować, że Grupa Gumułka ropoczęła współpracę z Muzeum Narodowe w Warszawie w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-20. W ramach współpracy eksperci Grupy Gumułka przygotują założenia do projektu informatycznego, studium wykonalności oraz badanie i analizę popytu.