Opublikowane wczoraj przez GUS dane z rynku pracy potwierdzają obserwowane już od kilku miesięcy, korzystne dla pracowników tendencje. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 r. wzrosło w skali miesiąca o 0,1%, a w skali roku o 4,5%. Stale rosnące zatrudnienie powoduje coraz większe trudności ze znalezieniem przez pracodawców wykwalifikowanej siły roboczej, co wywołuje presję płacową uwidaczniającą się we wzroście wynagrodzeń. Jak podał GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 r. wyniosło 4.577,86 zł i wzrosło o 6,3% w skali miesiąca, natomiast w skali roku wzrost wyniósł 5,2%.

Jednak to, co dobre dla poszukujących zatrudnienia niekoniecznie cieszy przedsiębiorców, dla których rynek pracownika oznacza wyższe koszty pozyskania i utrzymania pracowników, co wyraźnie potwierdzają urzędowe statystyki.