Wszyscy z niecierpliwością oczekują na uruchomienie finansowania usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

Grupa Gumułka również będzie miała możliwość uczestnictwa w tym procesie - dzięki powierzeniu przez PARP roli audytora informacji zawartych w kartach podmiotu oraz spełniania określonych wymagań przez podmioty zarejestrowane w Bazie.

Procesem audytu objęte mogą zostać podmioty, które uzyskały wpis do Bazy z możliwością świadczenia usług podlegających na dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawą prawną prowadzenia audytów są par. 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 24 maja 2011 r. oraz rozdział 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych.

Szczegółowe informacje o audytach publikowane są na stronie PARP.