Jesteśmy dumni z powrotu Agencji Mienia Wojskowego do grona klientów Grupy Gumułka - kolejny raz będziemy mieli zaszczyt przeprowadzić badanie sprawodzdania finansowego kilkunastu oddziałów Agencji.

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Status prawny oraz zakres jej kompetencji określa specustawa z dnia 10 lipca 2015 roku. Misją AMW jest wspieranie Sił Zbrojnych RP, zakwaterowanie żołnierzy oraz sprzedaż nieruchomości, uzbrojenia i sprzętu.