W czwartek 20 kwietnia GUS podał swoje miesięczne odczyty dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Zgodnie z opublikowanym komunikatem w marcu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 11,1% w porównaniu z marcem zeszłego roku, a produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 17,2%. W okresie styczeń - marzec produkcja sprzedana przemysłu była o 7,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, kiedy notowano wzrost o 3,0%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 3,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 13,3%.

Także dane o dynamice sprzedaży detalicznej potwierdzają tendencje wzrostowe sygnalizowane już przez większość wskaźników makroekonomicznych. W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 7,9% (wobec wzrostu o 5,2% przed miesiącem oraz o 3,0% w marcu 2016 r.). W porównaniu z lutym br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 16,5% (wobec wzrostu przed rokiem o 13,6%).