Zakończono prace nad akceleratorem zasilającym laser European XFEL – informuje wspólny komunikat instytutu DESY i międzynarodowej spółki European XFEL GmbH. W jego budowie brali udział m.in. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (jako współudziałowiec przedsięwzięcia) oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Jesteśmy dumni, że zarówno NCBJ, jak i Instytut Fizyki Jądrowej PAN, przynależą do grona klientów Grupy Gumułka.

Rentgenowski laser na swobodnych elektronach European XFEL to najpotężniejsze urządzenie badawcze tego typu budowane na świecie. Jego początkowym elementem jest akcelerator liniowy o długości 2,1 km. Ma on przyspieszać elektrony do energii 17,5 miliardów elektronowoltów.

Dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Grupa Gumułka świadczy od kilku lat usługę badania sprawozdań finansowych. Z kolei dla IFJ PAN Grupa Gumułka przeprowadzała m.in. audyt finansowy projektu „Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej - Faza I: Centrum Cyklotronowe Bronowice".