Od 11 lutego br. na podstawie przepisów ustawy z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wprowadzającej zmiany do ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem lub na podstawie umowy, która nie zawiera określonych w ustawie elementów obowiązkowych, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 10% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zatem podmioty dokonujące nabycia produktów rolnych powinny pamiętać o obowiązku zawarcia pisemnej umowy z dostawcą, aby nie narazić się na ryzyko ukarania.

Spełnienie takiego obowiązku nie jest wymagane jedynie w sytuacji tzw. sprzedaży bezpośredniej, a także dostarczania produktów rolnych przez producenta nabywcy, mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach jak wymogi dotyczące umów wynikające z ustawy.

Omawiane przepisy uprawniają dyrektorów terenowych oddziałów Agencji Rynku Rolnego do przeprowadzania czynności sprawdzających u nabywców produktów rolnych i wymierzenia kar w przypadku stwierdzenia braku spełnienia obowiązków ustawowych.

Wśród klientów Grupy Gumułka znajdują się również podmioty sektora rolnego i przetwórczego. Dział Doradztwa Grupy Gumułka zapewnia profesjonalne wsparcie, w tym w zakresie wymogów dotyczących udokumentowania transakcji.