Jak podał we wtorek 16 maja Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku produktu krajowego brutto za I kwartał 2017 r., niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) PKB wzrósł realnie o 4,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Z kolei wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wskaźnik dynamiki PKB w ujęciu realnym wyniósł 4,1% w porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku i 1,0% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Zgodnie z opublikowanymi także wczoraj danymi Eurostatu polska gospodarka była jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek całej Unii Europejskiej. Większą dynamiką w ujęciu I kwartał 2017 do tego samego okresu poprzedniego roku mogła pochwalić się jedynie Rumunia (+5,6%), a w takim samym jak Polska tempie rozwijała się Litwa. Średnia dla całej Unii wyniosła 2,0%, a dla strefy Euro +1,7%.