Zgodnie z opublikowanymi w środę wstępnymi szacunkami Europejskiego Urzędu Statystycznego, po wyrównaniu sezonowym produkt krajowy brutto w II kwartale bieżącego roku wzrósł w porównaniu z I kwartałem o 0,6% zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost PKB wyniósł 2,2% w strefie euro i 2,3% w 28 krajach Unii.

Dynamika wzrostu PKB w ujęciu rok do roku, obserwowana w II kwartale 2017 r., była wyższa niż ta odnotowana w I kwartale, w którym PKB strefy euro urósł o 1,9%, a całej UE o 2,1%.

Spośród krajów członkowskich najsilniejszy roczny wzrost PKB odnotowano w Rumunii (5,7%) na Łotwie (4,8%) oraz w Czechach (4,5%). Polska z wynikiem 4,4% uplasowała się na wysokiej, czwartej pozycji.