Miło mam poinformować, że dołożyliśmy małą cegiełkę do budowy i remontów dróg w naszym województwie. W ramach zlecenia przygotowaliśmy dokumentacje konkursowe do RPO WSl Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, które zostały dobrze ocenione przez ekspertów. W wyniku tych działań przyczyniliśmy się do pozyskania ok 300 mln zł między innymi na przebudowę DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86.