Innowacyjność to obowiązek dla tych firm, które w dobie rosnącej konkurencji i szybkiego postępu technologicznego chcą nie tylko utrzymać na rynku, ale i odnosić na nim sukcesy. Innowacyjność kreuje nowe produkty i usługi. Dzięki zawarciu umów partnerskich z jednostkami naukowymi oraz stworzeniu działu B+R innowacyjne firmy mają możliwość aplikowania o środki unijne zarezerwowane w nowej perspektywie dla przedsiębiorstw innowacyjnych. Innowacyjność to również słowo-klucz w kształtowaniu wizerunku firmy, dzięki stworzeniu i utrzymaniu wizerunku firmy z „doliny krzemowej”. Zachęcamy do korzystania z usług Centrum Innowacji Grupy Gumułka. 

W ramach Centrum Innowacji Grupy Gumułka oferujemy:
- diagnozę i opracowanie strategii innowacji,
- pomoc w rozwoju produktów,
- audyty technologiczne i finansowe,
- wsparcie w pracach badawczo-rozwojowych,
- pozyskanie źródeł finansowania,
- pomoc w nawiązaniu współpracy z ośrodkami naukowymi,
- human resources,
- wycenę aktywów niematerialnych i prawnych, 
- doradztwo w kwestiach prawno-podatkowych,
- wsparcie IT i PR.