Wrzesień był miesiącem zróżnicowanych wyników osiąganych przez inwestorów w poszczególnych sektorach rynku giełdowego. W miarę dobrze zachowywały się spółki średnie skupione w indeksie mWIG40, który w skali miesiąca wzrósł o 1,6 proc., gorzej natomiast spółki największe reprezentowane przez indeks WIG20, który we wrześniu stracił 2,5 proc. Najpełniej prezentujący stan polskiej giełdy indeks WIG stracił w stosunku do ostatniej sesji sierpnia 1,1 proc., kończąc wrzesień na poziomie 64.289,69 pkt.

Na mieszane nastroje wpływ miało szereg czynników, ale największy wpływ na zmiany kursów poszczególnych spółek, zarówno tych największych, jak i „średniaków”, miały wyniki finansowe za I półrocze oraz zmiany cen na rynkach surowcowych, które przekładały się na nastroje giełdowe szczególnie inwestorów zagranicznych, którzy operują w sektorach energetycznym i surowcowym, które w indeksie WIG20 posiadają silną reprezentację.

Oceniając siłę relatywną naszego rynku względem rynków rozwiniętych trudno nie dostrzec wyraźnej negatywnej dywergencji. W czasie gdy nasza giełda znajdowała się w spadkowej korekcie giełdy amerykańskie ustanawiały we wrześniu nowe historyczne rekordy, a główne indeksy europejskich parkietów niwelowały wakacyjne spadki zbliżając się do swoich tegorocznych maksimów z pierwszej połowy roku.