Od 1 stycznia 2018 r. nastąpią istotne zmiany w sposobie opłacania składek na ZUS. Dotychczasowe numery rachunków bankowych z podziałem na: 51- społeczne, 52- zdrowotne, 53 - FP i FGŚP przestaną obowiązywać po nowym roku. Od 1 stycznia 2018 roku składki, niezależnie od rodzaju i okresu za jaki będziemy je opłacać, będą księgowane na jedno indywidualne konto bankowe Płatnika składek. Płatnik będzie listownie poinformowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o nadanym indywidualnym numerze konta.