Ministerstwo Rozwoju podało, że na dzień 8.10.2017 r. według danych z systemu SL2014 od dnia uruchomienia programów operacyjnych, beneficjenci złożyli 65515 wniosków o dofinansowanie na kwotę 411,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 254 mld zł. Przekłada się to na podpisanie 23799 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 136,9 mld zł. Oznacza to, że 36,3% złożonych projektów o dofinansowanie zakończyło się sukcesem.