Przedstawiciel Grupy Gumułka Prezes Jacek Sztyler brał udział podczas VII Europejskiego Kongresu MSP w panelu „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna”. Panel prowadził dziennikarz ekonomiczny - Adam Sojka - Redaktor Programu "Zrozumieć rynek". Honory Gospodarza pełniła Bożena Borowiec - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wśród uczestników dyskusji byli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,  Wydziału EFS UM WSL, WUP w Katowicach, TVP3 Katowice, Grupy Gumułka,

Pełnomocnik Prezydenta M. Katowice ds. Organizacji Pozarządowych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, OWES-ów Województwa Śląskiego, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Politechniki Śląskiej - Wydziału Organizacji i Zarządzania, Spółdzielni Socjalnej "Fajna.eu". W trakcie dyskusji reprezentujący Spółdzielnię Socjalną "Fajna.pl" Bob Kamiński złożył na ręce przedstawiciela Grupy Gumułka – Prezesa Jacka Sztylera podziękowania za dotychczasową współpracę w ramach CSR oraz zadeklarował gotowość do  dalszych wspólnych działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.