Jak powszechnie wiadomo – posiadanie oszczędności zapewnia stabilność finansową i stwarza możliwość zwiększenia przyszłej konsumpcji. Jednak aby oszczędności spełniały te funkcje muszą być lokowane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i przyrost wartości. Obserwowane w ostatnich miesiącach przyspieszenie inflacji i oczekiwań inflacyjnych sprawia, że coraz trudniej jest znaleźć takie sposoby gromadzenia oszczędności, które oprócz gwarancji bezpieczeństwa, pozwalałyby rekompensować wynikającą ze wzrostu cen utratę wartości nabywczej zgromadzonego kapitału. Dlatego też postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie detalicznej Ministerstwa Finansów, stanowiącej alternatywę dla lokat bankowych.

Obecnie Ministerstwo Finansów oferuje detaliczne obligacje skarbowe (czyli obligacje skierowane głównie do osób fizycznych) o różnych okresach do wykupu i różnych formułach naliczania i wypłaty odsetek. W niniejszym artykule, oprócz ogólnych informacji o obligacjach skarbowych, przestawimy pokrótce rodzaje tych obligacji, a w kolejnych odsłonach poddamy je bardziej szczegółowej analizie.

Obligacje skarbowe to przede wszystkim bezpieczna forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Ze względu na wysokie bezpieczeństwo wynikające z gwarancji państwowych ich oprocentowanie nie jest wysokie, za to niemal pewne jest odzyskanie zainwestowanych w nie pieniędzy wraz z odsetkami. Obecnie w sprzedaży znajdują się:

·         obligacja oszczędnościowa o oprocentowaniu stałym i 3-miesięcznym terminie wykupu (seria OTS) – jest to obecnie najkrótsza do wykupu obligacja w ofercie Ministerstwa Finansów, oprocentowana w wysokości 1,50% w skali roku,

·         dwuletnia oszczędnościowa obligacja skarbowa o oprocentowaniu stałym (oznaczenie serii DOS) w wysokości 2,10% w skali roku,

·         trzyletnia oszczędnościowa obligacja skarbowa o zmiennej stopie procentowej (oznaczenie serii TOZ) i oprocentowaniu w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) wynoszącym 2,20% w skali roku,

·         czteroletnia indeksowana oszczędnościowa obligacja skarbowa (oznaczenie serii COI) – w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest równe 2,40% w skali roku,

·         emerytalna dziesięcioletnia oszczędnościowa obligacja skarbowa (oznaczenie serii EDO) – w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest równe 2,70% w skali roku.

Oprócz wymienionych obligacji Ministerstwo Finansów ma również specjalną ofertę dla osób otrzymujących świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” w postaci Rodzinnych Obligacji Skarbowych. W sprzedaży znajdują się obligacje 6-letnie (ROS) i 12-letnie (ROD), których termin wykupu pozwala swobodnie dostosować okres oszczędzania do przyszłych planów.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl