Grupa Gumułka została wybrana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. To kolejna uczelnia wyższa opierająca się na potwierdzeniach wydanych przez Grupę Gumułka. Równolegle lub uprzednio Grupa Gumułka świadczyła usługi rewizji finansowej m.in. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.