Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. może pochwalić się kolejnymi sukcesami w pozyskiwaniu środków unijnych dla naszych klientów:

Muzeum Narodowe w Warszawie – sporządziliśmy studium wykonalności dla projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”, przyczyniając się do pozyskania ponad 7 mln zł dofinansowania.

Gmina Słomniki – sporządziliśmy dokumentację aplikacyjną dla projektupn. „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców”. Inwestycja obejmuje m.in. budowę nowych i przebudowę istniejących ścieżek rowerowych na terenie 7 gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania przedsięwzięcia to kwota blisko 10 mln zł.

Jastrzębie-Zdrój - Miasto z naszą pomocą otrzymało wsparcie na przebudowę i nadbudowę zdegradowanego budynku socjalnego przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju w celu utworzenia nowych lokali socjalnych oraz adaptacji pomieszczeń kondygnacji istniejącej na mieszkania socjalne oraz Centrum Usług Społecznych. Kwota dofinansowania: 3,8 mln zł.

Gmina Łodygowice - dzięki naszym działaniom wsparcie otrzymał projekt przebudowy zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej. Kwota dofinansowania to ponad 2 mln zł.

Gmina Mirsk - dofinansowania uzyskał projekt pn. „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”. Kwota dofinansowania to ponad 1,1 mln zł.

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu – pozytywny wynik uzyskał projekt pn. „Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu publicznego”. W ramach inwestycji przewidziano zakup 23 niskoemisyjnych autobusów oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Projekt uzyskał częściowe dofinansowanie w wysokości 14,8 mln zł.

Instytucja Filmowa Silesia Film - możemy poszczycić się udziałem w sukcesie projektu pn. „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”. Wspierając naszego klienta, Instytucję Filmową Silesia Film - partnera w przedsięwzięciu, przyczyniliśmy się do uzyskania dofinansowania dla projektu w wysokości ponad 32 mln zł.