W dniu 20 października br. Ministerstwo Finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej rozpoczęcie prac nad projektem zmian w prawie w celu wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules). Jednocześnie MF zaprosiło wszystkie zainteresowane podmioty do konsultacji, deklarując, iż komentarze zebrane w ich mogą wpłynąć na ostateczny kształt rozwiązań prawnych. Konsultacje te dostępne byłydo dnia 15 listopada 2017.

 

Cel i zakres MDR

Celem MDR jest identyfikowanie i eliminowanie agresywnego planowania podatkowego i walka z transgranicznymi schematami unikania opodatkowania. MDR to nie polski wynalazek. Prace w tym zakresie zapoczątkowano na forum OECD (por. Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report). Pozytywnie odniosła się do nich Komisja Europejska, która zresztą przeprowadziła już w tym zakresie otwarte konsultacje zakończone raportem opublikowanym w czerwcu tego roku (por. Summary Report Responses received on The Commission's consultation on disincentives for advisors and intermediaries for potentially aggressive tax planning schemes).

Raportować mieliby … podatnicy, ich doradcy lub pośrednicy

Problem jednak w tym, iż informować o takich „schematach potencjalnie agresywnego planowania podatkowego” mieliby sami podatnicy, ich doradcy lub pośrednicy. Już samo to może budzić zatem zastrzeżenia i prowadzić do wniosku, iż celem MDR może być także zniechęcenie do podejmowania jakichkolwiek działań optymalizacyjnych przez podatników i ich doradców.

W kolejnych komentarzach przyjrzymy się bliżej pomysłom MF zaprezentowanym podczas konsultacji.