Grupa Gumułka została wybrana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Krakowa za lata 2017 i 2018. To kolejne potwierdzenie kompetencji Grupy Gumułka - badając równocześnie sprawozdania finansowe Miasta st. Warszawy, Grupa Gumułka potwierdza dane finansowe największych polskich aglomeracji.