Opublikowano projekt budżetu na 2019 rok. Przewidziano w nim:dochody na poziomie 387,6 miliarda złotych: wydatki na poziomie 416,1 miliarda złotych, wzrost na poziomie 3,8 proc. PKB, do końca 2019 roku rejestrowane bezrobocie powinno spaść do poziomu 5,6 proc. W opinii rządu prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa będzie generowany przez dwa czynniki. - Pierwszy to wzrost gospodarczy, z drugiej strony wzrost będzie efektem już wdrożonych zmian systemowych.