Grupa Gumułka jest współrealizatorem wsparcia doradczego dla 48 MMSP, w tym w tym 10 firm mikro, 22 firm małych do 25 osób, 12 firm małych od 26 osób i 4 firm średnich w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację indywidualnej usługi doradczej dostosowanej do specyfiki przedsiębiorstwa. Dzięki jego wdrożeniu przez Cech we współpracy z Grupą Gumułka dojdzie do wzrostu świadomości przedsiębiorstw w zakresie istniejącej bazy wsparcia w ramach podmiotowych systemów finansowania. Udział firm w projekcie i opracowanie dla nich planów rozwojowych przełoży się również na zwiększenie ich przewagi konkurencyjnej na rynku, dzięki optymalizacji procesów wewnętrznych oraz zwiększeniu świadomości w zakresie swoich przewag rynkowych.

Zapraszamy do składania zgłoszeń!