Czy dostawę energii cieplnej należy uznać za odrębne świadczenie od usługi najmu ?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od okoliczności konkretnego stanu faktycznego. Kwestię tę podjęto m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2018 r., 0112-KDIL2-3.4012.327.2018.3.ZD.

Z opisu sprawy wynikało, że Wnioskodawca obciążał najemców lokali użytkowych m.in. kosztami centralnego ogrzewania w oparciu o pomiar zużycia mediów na podstawie podzielników ciepła lub w przypadkach gdy w lokalach nie ma podzielników ciepła - w oparciu o powierzchnię lokalu.
Organ interpretacyjny stwierdził, że w takiej sytuacji świadczenie w postaci centralnego ogrzewania nie jest ściśle związane z usługą najmu  i nie ma w stosunku do niej charakteru pobocznego (uzupełniającego). Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, iż sposób naliczania opłat za zużycie energii cieplnej umożliwia najemcom decydowanie o ilości jej zużycia, a Wnioskodawca odrębnie rozlicza czynsz najmu, oraz koszty mediów na podstawie indywidualnego ich zużycia wynikającego z opomiarowania według podzielników ciepła, bądź na podstawie norm określonych według kryterium powierzchni lokalu. Zatem dostawę energii cieplnej (centralne ogrzewanie) należy uznać za odrębne świadczenie od usługi najmu i opodatkować ją właściwą dla tego typu świadczenia stawką podatku VAT. Skoro natomiast przepisy w zakresie podatku od towarów i usług dla dostawy energii cieplnej nie przewidują preferencyjnej stawki, ani zwolnienia od podatku VAT, tym samym dostawa energii cieplnej opodatkowana jest stawką podatku w wysokości 23%.