GUS opublikował najnowsze dane dot. bezrobocia w Polsce. Z tego raportu wynika, że stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w III kwartale 2018 r. 3,8 proc. (podczas gdy w II kw. było to 3,6 proc.). Zwracam uwagę, że jest to pierwszy wzrost stopy bezrobocia wg BAEL (kw/kw) od I kw. 2015 roku, czyli od ponad trzech lat!