Wysokie miesięczne obciążenia przedsiębiorcy z tytułu składek na ZUS i NFZ to problem szczególnie firm mikro. Szczególnie w miesiącach w których firma nie ma przychodu lub uzyskane przychody nie pokrywają tych składek. Obciążenie to często zniechęca przedsiębiorców do kontynuowania działalności oraz przyspieszają podjęcie decyzji o przejściu do szarej strefy. Pojawiło się jednak światełko w tunelu w postaci wprowadzenia tzw. małego ZUS-u. Polega on na powiązania składek z przychodami firmy.

Aby przejść na mały ZUS należy do 8 stycznia wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem 05 10., czyli złożyć druk ZUS ZWUA, a następnie ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych wypełniając druk ZUS ZUA, ale już z kodem – 05 90. Przeprowadzenie tej operacji spowoduje, że przedsiębiorca zostanie objęty nowymi przepisami. Brak zgłoszenia do 8 stycznia jest jednoznaczne z pozostaniem przy starych zasadach rozliczania.