Rok 2019 przyniósł także zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi, o krórej mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Na tym jednak nie koniec, bowiem na rozstrzygniecie przez TSUE czeka pytanie prejudycjalne dotyczące zgodności polskich regulacji z Dyrektywą VAT.

Kluczową dla stosowania ulgi nieściągalność wierzytelności uważać się będzie za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni (a nie tak jak dotychczas – 150 dni) od dnia upływu terminu jej płatności.

Poszerza to zatem możliwościkorekty podatku należnego w przypadku niesolidnych dłużników.

Co także istotne, na rozstrzygniecie TSUE czeka pytanie prejudycjalne (skierowane przez NSA postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r., I FSK 2261/15) dotyczącezgodności polskich regulacji z Dyrektywą VAT.

Korzystne rozstrzygnięcie TSUE może zatem otworzyć drogę do korekty VAT należnego nawet w przypadku dłużników innych niż czynni podatnicy VAT.