Urząd Ochrony Danych Osobowych przedstawił plan kontroli, które będą realizowane w 2019 roku. Wynika z niego, że kontrolowane będą realizowane:

  • w sektorze publicznym: dane udostępnione w BIP, monitoring wizyjny, system monitoringu odpadów
  • w sektorze spółdzielczym: rejestry członków spółdzielni mieszkaniowych
  • w sektorze podmiotów gospodarczych: działalność firm telemarketingowych, brokerów danych oraz profilowanie klientów przez ubezpieczycieli i banki.