Obowiązujące w 2019 roku przepisy o podatku dochodowym zmieniają podejście do terminów składania rocznych rozliczeń małżonków oraz rozliczeń wspólnie z dzieckiem. W poprzednich latach wspólne rozliczanie było możliwe jedynie, gdy deklaracja została złożona w ustawowym terminie.

To oznaczało, iż nie było możliwości złożenia deklaracji lub dokonania korekty zeznania (dot. wspólnego rozliczania) po tym terminie. Rozliczając dochody osiągnięte za 2018 rok wspólne z małżonkiem lub dzieckiem, rozliczenie będzie bowiem możliwe na takich samych zasadach, na jakich funkcjonują rozliczenia indywidualne, a więc również w przypadku złożenia deklaracji po upływie ustawowego terminu.