Prowadząc NZOZ, przy otrzymywaniu nieodpłatnie produktów spożywczych w ramach współpracy od Banku Żywności, nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego.
Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia b.r. (sygn.: 0114-KDIP3-1.4011.539.2018.2.ES).

Wnioskodawcą była osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w postaci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, która otrzymywaną żywność przekazywała w całości pacjentom ośrodka.
Wiele ośrodków leczenia uzależnień w Polsce posiada analogiczne umowy z Bankiem Żywności. Nie odprowadzają one podatków z tym związanych, gdyż są prowadzone przez fundacje lub stowarzyszenia; lecz posiadają inną formę prawną, aniżeli Wnioskodawca.
W powyższym stanie faktycznym NZOZ stanął na stanowisku, iż nie powinien odprowadzać PIT z tej „transakcji”, ponieważ jedynie pośredniczy pomiędzy Bankiem Żywności, a pacjentami. Organ przyznał rację Wnioskodawcy. Stwierdził, iż określone świadczenie uzyskane przez podatnika nieodpłatnie nie stanowi dla niego przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bezpłatne otrzymanie żywności dla podopiecznych ośrodka jest zdarzeniem obojętnym podatkowo, gdyż wszystko przekazywane jest wyłącznie im.