W dniu 31 stycznia opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 193).

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K, jak też nowe objaśnienia do tych deklaracji.

Jest to uproszczona wersja poprzednich deklaracji wprowadzona w związku z likwidacją obowiązku składania wniosków o zwrot podatku na drukach VAT-ZZ i VAT-ZT.

Nowe wzory i objaśnienia stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 r. Przy czym, wzory deklaracji wraz z objaśnieniami, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).