Według raportu BIG InfoMonitor na koniec 2018 r. zadłużenie polskich firm wzrosło o 17,6 % w stosunku do ubiegłego roku i wyniosło 29,57 mld zł. Największy wzrost zadłużenia odnotowały firmy transportowe – około 37 % r/r, oraz handel o około 20% r/r. Największy wzrost odnotowano w IV kwartale, który wyniósł 1,37 mld zł.