Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia właściwość naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych będzie obejmować zarówno podatkowe grupy kapitałowe, jak i spółki wchodzące w ich skład.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 12 lutego 2019 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Projekt resortu finansów zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów zaliczanych do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, względem których zadania są wykonywane przez urzędy skarbowe inne niż właściwe miejscowo. Katalog ten obejmie spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych i spółki, w których minimum jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym czy też są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Zmiana ma zapewnić, że podmioty tego rodzaju będą obsługiwane w profesjonalny sposób.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia 2019 r.