Rok 2019 wprowadził nowe zasady przekazywania sprawozdań i uchwał z nimi związanych do organów rejestrowych oraz skarbowych. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS, przedsiębiorcy wysyłają sprawozdania do e-KRS wraz z uchwałami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdania. Tak zamieszczone sprawozdanie udostępnione jest urzędom skarbowym oraz szefowi KAS.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych prowadzących pełna księgowość, zobowiązani są do wysłania noty informującej o prowadzeniu pełnej księgowości oraz złożeniu sprawozdania do szefa KAS. Natomiast spółki takie jak komandytowa, jawna i partnerska przekazują sprawozdania w formie elektronicznej do KRS oraz szefa KAS.