Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych do duże wyzwanie początkowo dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, a w nieodległej perspektywie czasowej dla pozostałych przedsiębiorców. PPK finansowane są z trzech źródeł tj. wkład pracownika – 2% wynagrodzenia brutto, wkład pracodawcy – 1,5% wynagrodzenia brutto oraz coroczna dopłata ze środków Funduszu Pracy w wysokości 240 zł rocznie oraz jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł. Należy również pamiętać, że zebrane z systemie środki finansowe są dziedziczone i bez dodatkowych kosztów przekazywane spadkobiercom. Nie podlegają też zajęciu komorniczemu, chyba że jest to roszczenie alimentacyjne. Przy zachowaniu warunków umowy kapitał zebrany w PPK przy wypłacie będzie mógł być wypłacony bez 19% podatku od dochodów kapitałowych. Grupa Gumułka przygotowuje firmy do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.