We wtorek 5 marca Rada Ministrów zaaprobowała na posiedzeniu projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Jej celem jest ujednolicenie różnych stawek VAT obowiązujące na te same towary.

Jednym z obecnych kuriozum jest kwestia terminu przydatności danego produktu, którego długość przesądza o podleganiu pod daną stawkę, tj. przykładowo świeżo upieczony chleb mógł być objęty stawką 23%, a drugi dwudniowy już np. 5%. Po zmianach taka problematyczna sprzedaż zostanie ujednolicona podatkowo, ponieważ towary będą przypisane nomenklaturze scalonej (CN). Natomiast kody dla usługi będą oparte o nową klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU).

Założenie zneutralizowania obszaru VAT spowoduje, iż ceny niektórych produktów wzrosną, lecz także zmaleją. Z przykładowych założeń wynika m.in., że zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna – będą opodatkowane stawką 5 proc. (obecnie jest 8 proc.); musztarda, słodka papryka (przyprawa) oraz niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, tymianek) – zostaną objęte 8 proc. stawką jak pozostałe przyprawy (obecnie 23 proc.).

Dojdzie także nowa ścieżka informacji – wprowadzona zostanie tzw. wiążąca informacja stawkowa (WIS). Funkcjonować to będzie w formie decyzji wydawanej przez dyrektora KIS na potrzeby opodatkowania VAT, co posłuży określeniu właściwej stawki dla danego towaru lub usługi.

Od 1 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe stawki podatku VAT na niektóre towary i usługi (tj. e-booki oraz e-prasa). Z tą datą wejdą też w życie przepisy umożliwiające uzyskiwanie WIS przez podatników.

Od 1 stycznia 2020 r. będą stosowane przepisy wprowadzające nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT oraz stawki VAT dotyczące pozostałych towarów i usług.