Wskaźnik PMI dla Polski w lutym 2019 roku spadł w ciągu miesiąca z 48,2 pkt. do 47,6 pkt. Luty to kolejny miesiąc spadku wskaźnika. Jeżeli PMI wynosi poniżej 50 punktów, oznacza, że koniunktura jest gorsza niż w poprzednim miesiącu oraz, że utrzymuje się poniżej tej granicy już czwarty miesiąc z rzędu.