Celem konkursu Ochrona własności przemysłowej jest sfinansowanie w Twojej firmie ochrony praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Na pomoc rzecznika patentowego w uzyskaniu praw ochronnych, w tym:
przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do otrzymania ochrony (patentu itp.),

reprezentację przed organem ochrony,
prowadzenie postępowania dotyczącego ochrony praw firmy,
pomoc w obronie posiadanych praw do wzorów i patentów,
Na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw ochronnych.
Na usługi doradcze dotyczące komercjalizacji przedmiotu ochrony.
nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 maja do 14 czerwca 2019 roku.