Agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. W komentarzu Fitch podkreśla mocne makroekonomiczne fundamenty, a wsparciem dla tych czynników jest rozsądnie prowadzona polityka gospodarcza oraz silny sektor bankowy. Bazą dla tych pozytywnych ocen są wyniki za 2018 rok. A szczególnie dobra sytuacja fiskalną budżetu państwa w 2018 r., związana z lepszą ściągalności podatków.

Fitch prognozuje deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2019-2020 poniżej granicy 3 proc., na poziomie odpowiednio 2,2 proc. oraz 2,8 proc. Wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego do PKB w latach 2019-2020 r. wyniesie - według agencji - poniżej 50 proc. Fitch w swojej ocenie nie bierze pod uwagę pakietu na planowane różne transfery socjalne.