Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, opóźnienia lub brak płatności kontrahentów dotknęło co 16 firmę.  Jeszcze gorsza sytuacja dotyczy firm usługowych wśród których nawet co 9 w wyżej z powodu braku płatności za faktury może utracić płynność finansową. Tylko w I kwartale bieżącego roku z upadłością lub początkiem restrukturyzacji musiało zmagać się 222 firm.