Na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r, w miesiącu maju zostane wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłacane są  świadczenia określone ustawie. Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z urzędu, co oznacz, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Kwota świadczenia wynosi 1100,00 zł brutto. Z tej kwoty w większości przypadków potrącona zostanie  zaliczka na podatek dochodowy i składkę na NFZ. Najczęściej do wypłaty będzie to 888,00 zł, po odjęciu kwoty zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej bez zmniejszenia (o kwotę 46,33 zł) zastosowanego przy zaliczce od świadczenia emerytalno-rentowego podlegającego opodatkowaniu i odjęciu składki na ubezpieczenie zdrowotne.