Redakcja programu Zrozumieć Rynek gościła na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Przygotowaliśmy specjalne wydanie programu, którego tematyka była poświęcona omówieniu kluczowych problemów gospodarczych i wyzwań stojących przez Polską w nadchodzącym czasie. W dyskusji brali udział między innymi: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Janusz Steinchoff, Radosław Gumułka. Gośćmi specjalnymi byli ministrowie Jadwiga Emilewicz oraz Jerzy Kwieciński. Gospodarzem spotkania był redaktor Adam Sojka.