Uruchamiane kolejne programy socjalne mają wpływ na poziom cen oraz na inflację. I tak wg NBP: -inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) w relacji r/r wyniosła w kwietniu 2019 r. 1,7 proc. wobec 1,4 proc. w marcu; po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) inflacja w ujęciu rok do roku wyniosła 2,3 proc., wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,7 proc., wobec 1,5 proc.; po wyłączeniu cen żywności i energii sięgnęła 1,7 proc., wobec 1,4 proc. W kwietniu wskaźnik inflacji CPI podawany przez GUS wzrósł do 2,2 proc. r/r (o 0,5 pkt. proc. w stosunku do marca). Jest to więcej niż najwyższe prognozowane wartości (na poziomie 2,1 proc.). Powyższe dane wskazują, że cel inflacyjny, ustalony na poziomie 2,5 proc., zostanie przekroczony, a inflacja pod koniec roku może sięgnąć 3 proc.

źródło:NBP