Dla zwiększenia zaufania do biegłych rewidentów i firm audytorskich przeprowadzających ustawowe badania jednostek interesu publicznego oraz ich odpowiedzialności, ważne jest poszerzenie sprawozdawczości z przejrzystości biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Z tego powodu Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.k. publikuje roczne sprawodanie z przejrzystości za rok obrotowy 2018.