Członkowstwo w organizacjach i izbach

Grupa Gumułka jest aktywnym członkiem samorządów gospodarczych. Poprzez udział w pracach Izb Grupa Gumułka wspiera rozwój gospodarczy kraju oraz przyczynia się do wzrostu przedsiębiorstw.
Grupa Gumułka jest również członkiem znanych organizacji regionalnych, ogólnopolskich jak i międzynarodowych wspierających i promujących przedsiębiorców.

IAPA – A GLOBAL ASSOCIATION OF INDEPENDENT ACCOUNTING FIRM AND GROUPS Międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające firmy księgowe i audytorskie, obejmujące swoim zasięgiem cały świat. Członkostwo w IAPA zapewnia klientom dostęp do światowych zasobów wiedzy eksperckiej, dzięki czemu otoczeni są opieką specjalistów niezależnie od miejsca prowadzenia działalności.
BUSSINESS CENTER CLUB Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Powstał, by jako instytucja wielopłaszczyznowa, wspierać przedsiębiorczych Polaków. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców.
RIG – REGIONALNA IZBA GOPODARCZA W KATOWICACH Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą.
ZIG – ZAGŁĘBIOWSKA IZBA GOSPODARCZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Zagłębiowska Izba Gospodarcza (ZIG) powstała w roku 1995 i w obecnej chwili jest jedną z największych Izb Gospodarczych na Dolnym Śląsku. Siedzibą ZIG jest miasto Wrocław stolica Dolnego Śląska i siedziba władz regionu.
OIPH – OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TYCHACH Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach jest samorządem gospodarczym od wielu lat wspierającym i integrującym zarówno lokalnych, jak i regionalnych przedsiębiorców działających na terenie Śląska.
RIPH – REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH Celem działalności Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, prowadzenie działalności szkoleniowej, integracja i promocja członków Izby oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej.
GIPH – GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W KATOWICACH Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego interesy należących do niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, usługowej, handlowej i naukowo – badawczej.
(Współpraca do grudnia 2009r.)
KOŁO NAUKOWE FINANSE MENEDŻERSKIE Koło Naukowe "Finanse Menedżerskie" jest organizacją skupiającą studentów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką zarządzania finansami we współczesnym przedsiębiorstwie. Koło działa przy Katedrze Finansów Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i zostało utworzone w roku 2010 r.
CENTRUM ROZWOJU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO Założycielami Centrum są Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Adwokaci i Radcowie Prawni Izabela Żyglicka i Wspólnicy, Centrum Projektów Rewitalizacji S.A. w Katowicach oraz Grupa Gumułka Sp. z o.o. Centrum Rozwoju PPP wspiera samorządy oraz podmioty prywatne w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć w partnerstwie publiczno – prywatnym. Centrum dzięki wieloletniemu doświadczeniu jednostek tworzących je posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z organami administracji samorządowej i centralnej, które umożliwiają świadczenie usług na najwyższym poziomie.
SKN "NIERUCHOMOŚCI" Studenckie Koło Naukowe Nieruchomości działa przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego. SKN organizuje wymianę informacji w środowisku studenckim oraz propaguje zagadnienia związane z nieruchomościami. Celem SKN jest nieustanne organizowanie współpracy z firmami działającymi na rynku nieruchomości. Organizacja zrzesza w swych szeregach studentów zainteresowanych rynkiem nieruchomości, chcących pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu.