Koszty globalnego ocieplenia - analiza

Przy okazji trwającego w Katowicach szczytu klimatycznego ONZ w Polskim Radio Katowice odbyła się dyskusja na temat kosztów globalnego ocieplenia. Swój punkt widzenia zaprezentowali prof. dr hab. Florian Kuźnik oraz Radosław Gumułka.

Kiedy mówimy o walce z globalnym ociepleniem tak naprawdę mówimy o kosztach. A kiedy pojawia się to słowo, od razu rodzi się pytanie - kto powinien je ponosić? Kwestia ta była tematem audycji "Temat do dyskusji", podczas której Radosław Gumułka omówił m.in. zasady finansowania polityki klimatycznej, w tym funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji (KOSZI).

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties), to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. W odbywającym się w tym roku w Katowicach wydarzeniu uczestniczy ok. 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

Grupa Gumułka specjalizuje się m.in. w usługach wspierających ekologię, w tym również w audytach wydatkowania środków pomocowych, raportowaniu do KOBIZE, audytach współczynników energochłonności, a także pomaga pozyskać i rozliczyć finansowanie przedsięwzięć proekologicznych.