Księgowość obejmuje działania z zakresu ewidencji rachunkowości i obejmuje przede wszystkim takie obszary związane z finansami firmy, jak: gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych (np. w księgach rachunkowych), dokonywanie wycen aktywów i pasysów, tworzeniu zestawów obrotów i sald, nadzór nad finansami firmy.

 

Grupa Gumułka w obszarze księgowości oferuje usługi:

- przygotowanie wniosku kredytowego;

- doradztwo w zakresie organizacji księgowości;

- prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestrów VAT;

- nadzór księgowy i podatkowy;

- sporządzenie sprawozdania finansowego;

- projektowanie polityki rachunkowości;

- przekształcenie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, standardów US GAAP oraz innych standardów rachunkowości.


Powyższe usługi są świadczone przez specjalistów Grupy Gumułka. Dbamy o interes klienta, doradzając najefektywniejsze rozwiązania i wykonując nasze zadania jak najlepiej. Nasze doświadczenie zostało docenione przez wiele firm, z którymi utrzymujemy wieloletnią współpracę. Profesjonalne podejście do klienta oraz wysoka jakość usług to powody, dla których warto nam zaufać.

 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat świadczonych przez nas usług oraz do kontaktu z naszymi specjalistami!