Usługa doradztwa w zakresie funduszy unijnych ma na celu odpowiedź na pytanie, czy przedstawiony pomysł jest możliwy do współfinansowania ze środków pomocowych UE. Firma nasza na podstawie analizy danych oraz rozmów z przedstawicielami wnioskodawcy przygotuje opracowanie mające odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

  • Czy firma ma możliwość pozyskania środków pomocowych UE z przeznaczeniem na inwestycje?
  • Jaki jest harmonogram konkursów?
  • Jakie inwestycje można współfinansować?
  • Jakie warunki należy spełnić, aby było to możliwe?

Jednocześnie wskazujemy wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji oraz udzielimy pomocy w tworzeniu logiki projektu w celu zwiększenia szans na pozyskanie finansowania z UE. Przeprowadzimy również analizę potencjału aplikacyjnego wnioskodawcy oraz wskażemy zagrożenia wynikające z procedury realizacji projektu.

Nasi eksperci, którzy na co dzień przygotowują dokumentacje aplikacyjną są merytoryczne przygotowani na trudne pytania przyszłych beneficjentów ubiegających się o finansowanie zewnętrze w tym również w ramach funduszy unijnych. Naszym celem nie jest otrzymanie zlecenia na pisanie wniosku lecz doprowadzenie do skutecznego pozyskania przez klienta środków finansowych. Konstrukcja usługi polega więc na analizie pomysłu pod kątem możliwości finasowania inwestycji. Nasze doświadczenie wskazuje, że większość zaprezentowanych pomysłów nie wpisuje się bezpośrednia w cele dostępnych Programów Operacyjnych. Proponowana usługa ma na celu postawienie diagnozy co możliwości pozyskania kapitału, co w przypadku oceny negatywnej powoduje wymierne korzyści dla beneficjenta w postaci oszczędności pieniędzy, pracy i czasu.