Opinie to dostarczona klientowi informacja zwrotna zawierająca odpowiedź na jego pytanie oraz inne niezbędne informacje. W zależności od zadanego pytania oraz zakresu zagadnienia, opinia może być bardziej lub mniej obszerna, może zawierać analizę całego zagadnienia lub jego części, może też wskazywać optymalne rozwiązania dla firmy.

 

Grupa Gumułka zajmuje się wydawaniem opinii:

- w zakresie rachuby i kadr;

- w zakresie prawa bilansowego;

- biegłego sądowego;

- podatkowej;

- w zakresie pomocy publicznej.

 

Wydawanie opinii wiąże się z dokładną znajomością danego zagadnienia, szczególnie, jeśli zagadnienie to dotyczy prawa lub podatków. Dlatego warto zwrócić się do specjalistów Grupy Gumułka, którzy posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Gwarantujemy rzetelność i kompetentność opinii. Zaufało nam już wele firm, co potwierdza wieloletnia współpraca z nimi.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem każdej z wymienionych wyżej usług oraz do skontaktowania z naszymi specjalistami.