Czy treści opublikowane na Waszej stronie internetowej objęte są prawami autorskimi?

Opublikowanie treści na naszej www oznacza udzielenie zgody na ich wykorzystywanie, jednakże z podaniem źródła.

Niektóre treści wydają się nieaktualne. Czy można liczyć na ich uaktualnienie?

Staramy się na bieżąco aktualizować treści na naszej www. Niemniej jednak, faktycznie, zdarza się nam opóźnić aktualizację. Prosimy o sygnał - w takim przypadku postaramy się niezwłocznie uzupełnić treści...

Czy gwarantujecie otrzymanie dofinansowania?

Tak, gwarantujemy, że wniosek o dofinansowanie będzie wolny od błędów formalnych. Pomysł na biznes (uzasadnienie wniosku) pozostaje jednak po stronie Wnioskodawcy...

Czy po przeprowadzonym audycie mogę mieć pewność, że nasz projekt jest realizowany poprawnie?

Tak, gwarantujemy z określonym poziomem ufności, że projekt jest realizowany poprawnie (tzn. że skumulowany błąd nie przekracza ustalonego progu istotności).

Czy zarejestrowanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją mojego zgłoszenia?

Nie, samo zgłoszenie na szkolenie nie jest tożsame z akceptacją zgłoszenia. Prosimy oczekiwać na oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania.